Burgemeester de Kockstraat 21 | 7861 AA Oosterhesselen | Tel: 0524 581543

 

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders.
Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen. De aandelen staan op naam. Namen en adressen van alle aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister.

De aandelen in de bv kunnen vrij overdraagbaar zijn. In de statuten van een bv kan echter een ‘blokkeringsregeling’ worden opgenomen. Hierdoor kunt u de aandelen minder gemakkelijk verkopen. In de blokkeringsregeling kan bijvoorbeeld staan dat u de aandelen eerst moet aanbieden aan uw medeaandeelhouders. Willen zij uw aandelen niet kopen, dan kunt u ze pas verkopen aan een derde.

In principe zijn aandeelhouders nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap.

Omdat de bv rechtspersoonlijkheid heeft, zijn directieleden en commissarissen in principe niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Is er echter sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’ en lijdt de vennootschap schade, dan kan de vennootschap de directieleden en commissarissen aanspreken. Een voorbeeld van onbehoorlijk gedrag: de directie meldt een (dreigende) betalingsonmacht van loonbelasting, btw en sociale premies niet tijdig aan de fiscus en/of bedrijfsvereniging.

Lijdt een derde schade door ‘onbehoorlijk bestuur’, dan kan een directielid in privé worden aangesproken door die derde. Hetzelfde geldt voor onbehoorlijk bestuur van commissarissen, wanneer die er zijn.

De wet kent een groot aantal voorschriften over de oprichting, inrichting, het kapitaal en de boekhouding van de vennootschap.