Burgemeester de Kockstraat 21 | 7861 AA Oosterhesselen | Tel: 0524 581543

 

Erfbelasting

Bij de afwikkeling van een nalatenschap moet ook de vraag worden beantwoord of over het geërfde erfbelasting (= belasting over de erfenis) verschuldigd is. De erfbelasting voor de echtgenoot en de kinderen valt gewoonlijk wel mee, omdat de wet (aanzienlijke) bedragen heeft vrijgesteld. De bedragen van alle vrijstellingen worden jaarlijks door de Minister van Financiën aangepast.

Volgens de Successiewet moet van iedere verkrijging uit een nalatenschap binnen acht maanden na overlijden aangifte worden gedaan voor de heffing van erfbelasting. Aangifte voor de erfbelasting wordt gedaan door het invullen en inleveren van een aangifteformulier.

Klik hier voor de actuele tarieven en vrijstellingen schenkingsrecht en successierecht.