Burgemeester de Kockstraat 21 | 7861 AA Oosterhesselen | Tel: 0524 581543

 

Huurovereenkomst

De huurder en de verhuurder maken afspraken over de huur van een woning. Soms blijft het bij een mondelinge afspraak. Verstandiger is het om de afspraken vast te leggen in een schriftelijk huurovereenkomst. Zo kan er achteraf geen misverstand over de afspraken ontstaan.

In de huurovereenkomst staan afspraken tussen huurder en verhuurder. Er moet bijvoorbeeld in staan of het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is, hoe hoog de huur is en op welke datum de huur jaarlijks verhoogd wordt.

Als de beginhuur in het huurcontract hoger is dan een bepaald grensbedrag, is het huurcontract geliberaliseerd. Het gaat dan om een duurdere huurwoning. Het puntensysteem voor een maximale huurprijs geldt dan niet. De verhuurder kan zelf met de huurder de huurprijs bepalen.

Het grensbedrag heet de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens wordt elk jaar per 1 januari aangepast. Voor het jaar 2015 is dit € 710,68 per maand.

Let op: de huurliberalisatie geldt alleen voor zelfstandige woningen. De huurliberalisatie geldt niet voor kamerhuur, woonwagens en  woonwagenstandplaatsen.