Burgemeester de Kockstraat 21 | 7861 AA Oosterhesselen | Tel: 0524 581543

 

Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, 'maten' genoemd. De bijdrage van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. U hoeft als maat geen gelijke hoeveelheid in de gemeenschap in te brengen. De maatschap wordt veel gebruikt door artsen, accountants, advocaten en notarissen. Ook de agrarische sector maakt veelvuldig gebruik van de maatschap als organisatievorm.

Bij een maatschap is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor de maatschapsschulden. Er is een maatschapsvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Tijdens het bestaan van de maatschap kunnen privéschuldeisers van de maten zich niet verhalen op het maatschapsvermogen. De zakelijke schuldeisers kunnen wel aanspraak maken op de privévermogens van u en de andere maten, als het maatschapsvermogen niet toereikend is.

Voor het oprichten van een maatschap is tussenkomst door de notaris niet verplicht, maar wel aan te bevelen. U kunt samen met de andere maten onderlinge afspraken en verplichtingen vastleggen in een maatschapsovereenkomst. De notaris kan hierover met u meedenken en deze overeenkomst opstellen.