Burgemeester de Kockstraat 21 | 7861 AA Oosterhesselen | Tel: 0524 581543

 

Samenwonen

Woont u samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap? Dan heeft de wet niets voor u geregeld. Alle bezittingen en schulden zijn van ieder apart.

In een samenlevingscontract regelt u welke goederen en geld van u samen zijn. Ook legt u vast wat er gebeurt met bijvoorbeeld uw woning en uw pensioen als u uit elkaar gaat.