Burgemeester de Kockstraat 21 | 7861 AA Oosterhesselen | Tel: 0524 581543

 

Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma (vof) is een openbare maatschap in de vorm van een bedrijf. De vof ontstaat door het tot stand komen van een maatschapsovereenkomst, oftewel het vennootschapscontract tussen u en de andere oprichter(s).

Bij de vof wordt onderscheid gemaakt tussen het vennootschapsvermogen en de privévermogens van u en de andere firmanten. Het vennootschapsvermogen bestaat bij het begin van de vof uit het door de oprichters/firmanten bijeen gebrachte vermogen (inbreng). Dit vermogen kan later aangroeien door gemaakte winsten of verhoging van de inbreng.

Het vennootschapsvermogen wordt ook wel het afgescheiden vermogen van de vof genoemd, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Tijdens het bestaan van de vennootschap kunnen de privéschuldeisers van u en de andere firmanten zich niet verhalen op het vennootschapsvermogen. De zakelijke schuldeisers kunnen echter wel aanspraak maken op de privévermogens van de firmanten, als het vennootschapsvermogen niet toereikend is.

Een notariële akte voor het oprichten van een vof is niet vereist, maar het is van belang dat u deskundigen raadpleegt bij de vormgeving van het vennootschapscontract. Met name om de hoofdelijke en persoonlijke aansprakelijkheid van u en de andere vennoten helder uit te leggen. De notaris kan u hierbij van dienst zijn en kan de vennootschapsovereenkomst voor u opstellen.