Verstand van agrarische zaken

Home | Agrarisch

Agrarisch

Notaris mr. G. Bijlsma is agri-notaris: gespecialiseerd in agrarisch recht en met gevoel voor de agrarische praktijk. Zij is bestuurslid van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Deze vereniging is een landelijk opererende, zelfstandige specialistenvereniging met meer dan honderd agri-notarissen, kandidaat-notarissen, notarisklerken en medewerkers. Zij schrijft ook voor de nieuwssite van de VASN. Lees de nieuwsberichten van Gea Bijlsma op www.deagrinotaris.nl.

Kandidaat-notaris Henry Koekoek is agrarisch specialist.

Algemene en specifieke kennis

Naast de gebruikelijke notariële diensten kunt u bij ons kantoor terecht voor meer specifieke zaken op agrarisch gebied. Zaken als de steeds complexere agrarische bedrijfsoverdrachten, kavelruil, pachtzaken en productierechten. Deze specifieke hebben ook consequenties voor de agrariër, de opvolgers en naaste familie in de privé-sfeer.

De Agri-notaris: ook voor andere dienstverleners

De parate, extra kennis van de agri-notaris betekent ook een ‘gekwalificeerd’ zakenpartner voor andere in de agrarische sector actieve en dienstverlenende partijen.

Meer op www.vasn.nl en www.deagrinotaris.nl