Akten van Drentse notarissen online

Het Drents Archief heeft het grootste deel van alle Drentse notariële akten uit de 19e eeuw online gezet. Historische interesse? Speur in het digitale archief om meer te weten te komen.

Wat bezaten mijn voorouders?

Wie nieuwsgierig is naar de bezittingen van zijn voorouders of meer wil weten over de geschiedenis van zijn dorp of stad hoeft zich komende tijd niet te vervelen. (Bijna) alle Drentse notariële akten uit de 19de eeuw zijn hier te bekijken en gratis te downloaden. Onderzoekers kunnen zo op het spoor komen van de verkoop van een huis, de beschrijving van een inboedel of een huwelijkscontract. 

Voor welke zaken ging men vroeger naar de notaris? 

Akten van scheiding en deling van een boedel, boedelinventarissen, huwelijksvoorwaarden en testamenten komen het meest voor. Ook voor contracten van plaatsvervanging voor de militaire dienst ging men naar de notaris. Je wilde immers niet dat degene die jouw dienstplicht vervulde er zomaar vandoor ging. Verder werden de verkoop en verhuur van onroerend goed en schuldbekentenissen notarieel vastgelegd.

Geklets in het dorp

Een probleem bij een onderzoek naar notariële akten, is het traceren van de notaris bij wie men voor het opmaken van een akte heeft aangeklopt. Iedereen was (en is nog steeds) vrij in de keuze van een notaris. In principe kon men dus overal in Nederland een notaris in de arm nemen. Gelukkig ging men meestal naar een notaris niet al te ver uit de buurt, maar lang niet altijd in de eigen woonplaats. In de dorpsgemeenschappen hadden boeren namelijk niet altijd het volle vertrouwen in de zwijgplicht van de meestal van elders afkomstige notabele plaatsgenoot!

Zoektips

Een klein deel van de notariële akten is op naam doorzoekbaar via de website AlleDrenten. De overige akten zijn digitaal te raadplegen op drentsarchief.nl

Bron: www.drentsarchief.nl

Foto door form PxHere