Derdengeldenrekening en negatieve rente

Sinds kort brengen banken negatieve rente in rekening. We informeren u graag hoe we hier mee omgaan.

Uw geld op onze derdengeldenrekening?

Op grond van de wet is de notaris verplicht één of meer derdengeldenrekeningen (ook derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd) aan te houden. Op zo’n rekening staat geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met werkzaamheden van de notaris waaruit een betalingsverplichting volgt van de ene partij aan de andere partij. Bijvoorbeeld bij het transport van een woning, waarbij er geldstromen lopen tussen koper, bank en verkoper. Of voor de afwikkeling van een nalatenschap. Het geld is dus niet van de notaris, maar van de rechthebbende(n). De notaris is beheerder.

Negatieve rente

Vanaf 1 juli 2020 brengen de banken naast de vaste kosten ook negatieve rente in rekening op  derdengeldenrekeningen. Hierdoor wordt het geld steeds iets minder waard. Bent u rechthebbende op bedragen op de derdengeldenrekening? Om het transparant te houden en administratief beheersbaar brengen wij de volgende kosten in rekening:

Transporten/hypotheken

  • Per  € 100.000,- koopsom c.q. hypotheekbedrag (de hoogste van deze) afgerond naar boven, wordt € 6,00 (excl. BTW) in rekening gebracht bij koper én verkoper
  • Derdengelden worden éérst voor de koper en na de ondertekening van de akte voor de verkoper gehouden.
  • Over waarborgsommen wordt negatieve rente doorberekend. In plaats van een waarborgsom kan een bankgarantie gesteld worden.

Nalatenschappen en depotbedragen

Over sommen bij nalatenschappen en depotbedragen wordt negatieve rente doorberekend.