Wat is de Wwft?

De Wwft is de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Wat betekent dat in onze praktijk?

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben
met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt
ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om die reden kunnen wij u naar de herkomst van aan ons betaalde gelden vragen. Identiteitscontrole is een vast onderdeel bij onze dossierafwikkeling.

Contant geld

Notarissen mogen geen bedragen boven de € 2.500 in contanten ontvangen of uitbetalen. Bij voorkeur ontvangen en betalen wij niet in contanten.

Overboeken van gelden

Overboekingen naar onze rekeningen dienen afkomstig te zijn van een rekening die op naam gesteld is van de in de akte genoemde (rechts)persoon. Onze overboekingen gaan ook alleen naar rekeningen op naam van een in de akte genoemde (rechts)persoon.